Cudurka Koronafayras 2019 (COVID-19) - Minnesota Dept. of Health

Cudurka Koronafayras 2019 (COVID-19)

Cudurka fayraska korona 2019 (COVID-19) waa cudur neef mareenka ku dhaca. Waxaan wali baraneynaa waxyaabo cusub oo ku saabsan COVID-19. Halkan waxaa ku yaal xoogaa macluumaad ah oo ay tahay inaad ka ogaato wax ku saabsan COVID-19 si looga caawiyo ilaalinta bulshadaada.

Qof kasta oo da' kasta jira wuu qaadi karaa cudurka. Dadka qaar ayaa laga yaabaa inay ka xanuun darnaadaan kuwa kale. Dadka qaba COVID-19 way qaadsiin karaan dadka kale, xitaa haddii aysan xanuun dareemayn.

Astaamaha

Dadka qaar ee qaba infekshanka COVID-19 way yara xanuunsadeen. Qaarkoodna aad ayey u xanuunsadeen. Astaamaha qaarkood ayaa ah:

 • Qandho
 • Qufac
 • Neefta oo yaraata
 • Qarqaryo
 • Madax xanuun
 • Murqo xanuun
 • Cune xanuun
 • Daal
 • San cabur ama sanka oo dareera
 • Dhadhanka ama urta oo luma

Astaamaha kale ee aan badnayn waxaa ka mid ah astaamaha caloosha sida lallabbo, matag, ama shuban.

Is-baar hadii aad xanuun dareento. Si aad u hesho goob baaritaan oo kuugu dhow, booqo melaha baritaanada ee COVID-19-ka.

Wac daryeel caafimaad bixiyahaaga haddii aad wax su'aalo ah qabtid ama aad ka walwalsan tahay astaamahaaga.

Ilaali naftaada iyo bulshadaada

Iska yaree khatarta aad ugu jirran karto ama ku faafin karto COVID-19.

 • Tallaalka qaado haddii aad u qalantid.
 • Qaado tallaalka xoojiyaha marka waqtigiisa la gaaro.
 • Isbaar goortaad u baahato ama lagu taliyo.
 • Haddii aad isku aragtid astaamaha KOFID-19 ama baarista ay sheegto inaad qabtid, guriga joog dadkana ka fagoow oo (iskarantiil).
 • Iskarantiil (guriga joog dadkana ka fagoow) haddii aad la joogtay qof cudurka KOFID-19 qaba.
 • Xiro maaskaro si fiican kuu le eg marka lagu taliyo ama loo baahdo.
 • Iska dhaq gacmaha.
 • Nadiifi Meesha kadibna jeermiska ka qaad.
 • Ku dadaal hawa wanaagsan ilaa intii suurtagal tahay.

Wax dheeri ah baro

Ka hel macluumaadka ugu dambeeya ee COVID-19 shabakadahaan:

Talaalka

Talaallada COVID-19: Waxa ay tahay inay ogaadaan kuraydu (PDF)

Qoraalka Su`aalaha Inta badan la Isweydiiyo ee ku Saabsan Sida Talaallada COVID-19 loo Sameeyo (PDF)

Qoraalka Muhiimada Qaadashada Kuuradaada Labaad ee Tallaalka COVID-19 (PDF)

Waa maxay cirbadaha Xoojinta waxtarka talaalka COVID-19? Qoraalka (PDF)

Maxay tahay sababta ay dadku u qaadanayaan talaalka COVID-19 haddii aan u baahan nahay cirbad xoojin ah? (PDF)

Tallaalka COVID-19: Qoraalka Waxaad filan karto (PDF)

Waxa Aad Filanayso: Qoraalka Helitaanka Xarumaha Talaalka ee Gobalka Minnesota (PDF)

Wixii macluumaadka halkan ka daabaco

Daawada COVID-19 Daawada COVID-19: Difaaca Jirka Monoclonal (PDF)
Daawooyinka COVID-19: Daawooyinka kahortagga fayraska Daawooyinka COVID-19:Daawooyinka kahortagga fayraska (PDF)
Daawooyinka COVID-19: Evusheld Daawooyinka COVID-19: Evusheld (PDF)
Sida Qaab Amaan ah Loogu Xidho Maaskaro Sida Qaab Amaan ah Loogu Xidho Maaskaro (PDF)
Kahortag fiditaanka noocyada COVID-19 waqtiga safarka Kahortag fiditaanka noocyada COVID-19 waqtiga safarka (PDF)
Liiska Hubinta ee Safarka Xajka Liiska Hubinta ee Safarka Xajka (PDF)
Fayraska dadku uma kala soocna, Innaguna ma aha inaan dadka kala soocno. Fayraska dadku uma kala soocna, Innaguna ma aha inaan dadka kala soocno. (PDF)
Meeshaan ka dhig meel ammaan u ah carruurteena Meeshaan ka dhig meel ammaan u ah carruurteena (PDF)
Haddii aad qabto wax kamid ah astaamahaan, JOOGSO! Haddii aad qabto wax kamid ah astaamahaan, JOOGSO! (PDF)
Baaritaan Caafimaad. Baaritaan Caafimaad (PDF)

Qoraalka Sida Loo Qaado Tijaabada Calyada Guriga lagu sameeyo (PDF)

Waxa aad Filanayso: Qoraalka Booqashada Bata Baaritaanka Candhuufta ee COVID-19 (PDF)

Waxa Ay Tahay in La Sameeyo Ama Aan La Samayn Maaskaraha COVID-19 ee Ardayda (PDF)

Qoraalka Waxa ay tahay Inaad Samayso Haddii aad Jirato - Loogu Talagalay Ardayda (PDF)

Astaamaha COVID-19 ee PSA (PDF)

In Guriga lagu Daaweeyo Astaamaha COVID-19 (PDF)

Ha daahin daryeelka xaaladaha degdegga ah (PDF)

Sida uu COVID-19 ugu faafo bulshooyinka (PDF)

Caafimaadka Maskaxda (PDF)

Sida loo dhaqdo gacmahaaga (PDF)

Ku nadiifinta gacmaha nadiifiyaha gacmaha (PDF)

Updated Thursday, 15-Sep-2022 16:21:10 CDT